KRW maatregelen

Ter voorbereiding op het uitvoeren van diverse maatregelen langs de IJssel gaf Waterschap Vallei en Veluwe WSP opdracht om voorbereidend onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van vrijkomende materialen.Locatie

  • Gelderse IJssel - Nederland

Opdrachtgever

  • Waterschap Vallei en Veluwe

Periode

  • 2015
gelderse ijssel 111