Milieueffect rapportage DCMR Milieudienst

WSP heeft een ervaren m.e.r.-deskundige aan de Milieudienst Rijnmond geleverd ter vervulling van de rol van bevoegd gezag m.e.r., een rol met een brede invulling.


Locatie

  • Regio Rotterdam en provincie Zuid-Holland - Nederland

Opdrachtgever

  • DCMR Milieudienst Rijnmond

Periode

  • 2016 - 2017