PAS Terschelling en Vlieland

Door middel van een legerwijziging is de ligging van de primaire waterkering op Vlieland en Terschelling gewijzigd. Om te kunnen voldoen aan de normen voor hoogwaterveiligheid zijn op enkele locaties zandaanvullingen nodig. Om het definitieve tracé aan te kunnen leggen, zijn diverse (uitvoerings-)besluiten noodzakelijk waaronder een Wet natuurbeschermingsvergunning.


Locatie

  • Vlieland en Terschelling - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Periode

  • 2016 - 2017