Project Stroomlijn

Samen met Krinkels BV heeft WSP 300 kilometer aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas. Op 16 november 2015 startte de daadwerkelijke uitvoering van het project en deze is afgerond in 2017. WSP en Krinkels BV waren verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als uitvoering van de maatregelen. Met de opdracht was een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro.Locatie

  • Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Partners

  • Krinkels

Periode

  • 2014 - 2018
Grondeigenaren
200 200
uiterwaard gestroomlijnd
300 km 300 km
ruwe vegetatie verwijderd
150 ha 150 ha