Renovaties RWZI Nieuwveer

WSP is vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op gebied van leidingenprojecten. Wij verzorgen werkzaamheden zoals leidinginspecties betreft nieuwbouw, onderhoud van de assets en het voorbereiden en beheersen van renovaties aan rioolwaterzuiveringen. Waar in het verleden veelal de traditionele UAV contractvorm werd toegepast, worden nu door het waterschap vrijwel uitsluitend geïntegreerde UAV-GC contracten toegepast.


Locatie

  • Breda - Nederland

Opdrachtgever

  • Waterschap Brabantse Delta

Periode

  • 2016 -2018