RIVM LMM Meetnet

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert WSP sinds 2010 bemonsteringen uit van het grondwater bij landbouwbedrijven in het kader van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).


Locatie

  • Nederland

periode

  • 2010 tot heden
RIVM 111