Stedenbouwkundig plan bijsteren

Aan de westzijde van de kern Putten is het nieuwe woongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van zo’n 800 woningen. In het stedenbouwkundig plan, ontworpen door WSP, is enerzijds aansluiting gezocht bij het dorpse karakter en de kleinschaligheid van het oude Putten en anderzijds bij het omringende landschap.


Locatie

  • Putten - Nederland

Opdrachtgever

  • Gemeente Putten