Toetsing regionale waterkeringen

Het Rijk heeft circa 500 kilometer aan regionale keringen in beheer langs (scheepvaart)kanalen. Het betreft dijken langs kanalen zoals de Noordervaart, het Maas-Waalkanaal, Julianakanaal, Wessem-Nederweert, Twentekanalen, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Rijkswaterstaat onderhoudt en toetst periodiek de regionale waterkeringen conform nieuwe vastgestelde normen in het Waterbesluit.Locatie

  • Kades langs kanalen in beheer van Rijkswaterstaat

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Partners

  • Inpijn Blokpoel

Periode

  • 2018 - 2019
Getoetste bomen
10.000 10.000
Lengte getoetste keringen
120 km 120 km
Getoetste leidingen
150 150