Verkenning Nautische veiligheid passage

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is bezig met het project Maasroute, waarbij de Maas tussen Weurt en Ternaaien eind 2018 geschikt werd gemaakt voor schepen tot en met CEMT-klasse Vb en schepen met een diepgang van 3,5 meter. Buiten de scope van het project Maasroute zijn nog een aantal knelpunten gesignaleerd op de passage door Maastricht en nabij de invaart van het Julianakanaal. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de risico’s bij het passeren van bruggen.Locatie

  • Maastricht - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Periode

  • 2017
In totaal passeren er ca. schepen
17.000 p/j 17.000 p/j
Vb-klasse schepen
lengte 190m en diepte 3,5m lengte 190m en diepte 3,5m
verschillende stakeholder organisaties in de omgevingsanalyse
20 20