Vernieuwing sluitingsprocedures voor waterschap Aa en Maas

Nederland geniet wereldwijde faam op het gebied van watermanagement. Om veilig te kunnen samenleven met de zee, de Maas en de Rijntakken, hebben Nederlandse waterexperts afgelopen decennia een groot aantal succesvolle, innovatieve oplossingen bedacht. Ons land heeft intussen een enorme schat aan kennis en ervaring wat betreft waterveiligheid, waterbeheer en gebiedsinrichting. En dat is maar goed ook, want de plotselinge extreme wateroverlast in Limburg heeft ons allen weer eens duidelijk gemaakt hoe ontzettend belangrijk het is dat Nederland zijn waterhuishouding goed op orde heeft.


Locatie

  • Nederland

Opdrachtgever

Sluitingsprocedures foto in verhaal 656 x 438