Waterveiligheid Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water.Locatie

  • Wageningen - Nederland

Partners

  • Fugro Geoservices B.V.

Periode

  • 2017 - 2019
Beschermingsgebied
250.000 mensen 250.000 mensen
Dijkversterking gereed
2024 2024
Lengte dijkversterkingsopgave
5,5 km 5,5 km