Zonnepark Stadskanaal - 101 MWp

Voor dit zonnepark beoordeelden we de elektrische invloed op nabijgelegen buisleidingen van Gasunie. Dit park wordt met 110 kV direct op het hoogspanningsnet van TenneT aangesloten. We keken naar de hoogspanningsinstallatie op het park en naar een nog relatief onbekend fenomeen: mogelijke lekstromen vanuit de vele gelijkspanningskabels in het park.


Locatie

  • Stadskanaal - Nederland

Opdrachtgever

  • Goldbeck Solar

Periode

  • 2020