Sinds haar oprichting midden jaren zestig ontwerpt en begeleidt WSP kabel- en leidingprojecten die in andermans gronden worden aangelegd en gehouden. Dit betekent dat kabel- en leidingexploitanten regelingen moeten treffen en contracten met elkaar moeten sluiten over aanleg, compensatie, eventuele vergoedingen, etc.