Stad van de toekomst - Klimaatadaptieve stad

De realisatie van de stad van de toekomst begint nu. We ondervinden in steden en dorpen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Hevige buien zorgen ervoor dat straten onder water lopen, lange droge en warme periodes zorgen dat de temperaturen in onze bebouwde omgeving oplopen en de druk op onze waterkeringen neemt toe.