Wil je een of meerdere woningen of een bedrijfsgebouw bouwen of uitbreiden, bestaande gebouwen anders gaan gebruiken of natuurmaatregelen mogelijk maken? Dan krijg je, onder andere, te maken met het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bepaalt – bindend – welk gebruik van gronden en gebouwen is toegestaan en welke bouwmogelijkheden er voor een bepaald perceel gelden.
service bestemmingsplannen