8 vragen aan algemeen directeur Eric van den Broek over WSP in Nederland, Future Ready en de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, digitalisering en toekomstgericht bouwen.