Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. WSP heeft hierop een vernuftig plan ontwikkeld. Dit behelst de grootschalige opslag van duurzaam geproduceerde waterstof in pijpleidingen, ten bate van het hele gebied tussen Rotterdam en Antwerpen. Eric van den Broek, algemeen directeur van WSP in Nederland, roept duurzame energieproducenten, industriële waterstofgebruikers en plannenmakers voor de warmte- en energietransitie op om mee te denken én mee te doen.