De energietransitie is een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen. Hoe geven wij antwoord op deze complexiteit? WSP heeft uit alle bedrijfsonderdelen de expertise bij elkaar gebracht. Vanuit een krachtige missie en visie verbinden we alle aspecten van de energietransitie met elkaar. Zo kunnen we succesvol schakelen van strategie naar tastbaar resultaat. Onze missie en visie hebben we samengevat en verbeeld in een infographic. En daar zijn we trots op!