WSP heeft  samen met Warmtebedrijf Ennatuurlijk de Buurt Bouwdoos Warmtetransitie ontwikkeld. Een ‘gereedschapskist’, die buurt- en wijkinitiatieven helpt een gedegen, eigen plan te maken om ‘van het aardgas’ te gaan. De overstap naar duurzame, niet-fossiele warmte in de gebouwde omgeving is één van de uitdagingen in de energietransitie. Marko Kruithof, manager energietransitie, vertelt over hoe eigenaarschap de Buurt Bouwdoos tot een succes heeft gemaakt en bijdraagt aan een versnelling van de energietransitie.