Ruimtelijke ontwikkeling papierfabriek-terrein Maastricht

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) van de gemeente Maastricht en Sappi Maastricht, leverancier van grafisch gecoat papier, hebben onlangs de definitieve overeenkomst gesloten van de verkoop van het zuidwestelijk deel van het terrein van de papierfabriek aan de WOM. De aankoop biedt de gemeente de kans om de binnenstad naar het noorden op te rekken en verder te investeren in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Sphinxkwartier.