Op donderdag 20 mei is Eric van den Broek, algemeen directeur van WSP in Nederland, benoemd als nieuwe voorzitter van VNconstructeurs. Hij volgt Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek) op. Ook Frank Kaalberg (Witteveen + Bos) werd tijdens de ALV aangesteld als nieuwe penningmeester en volgt daarmee Willem van Dijk (Heijmans) op.