Baseline databeheer

Deltares voert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het project ‘KPP Hydraulica Schematisaties’ uit. Als onderdeel daarvan gaf Deltares aan WSP de opdracht om voor de modelgebieden Rijntakken, Rijn Maas Monding (RMM) en Zuid Westelijke Delta (ZWD)’ actualisaties uit te voeren.Locatie

  • Nederlandse Rijkswateren

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat / Stichting Deltares

Periode

  • 2018