Globalny raport zrównoważonego rozwoju 2017

Co może zrobić 43 000 osób dla lepszej przyszłości naszego świata? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w naszym nowym globalnym raporcie zrównoważonego rozwoju!

Nasz najnowszy raport zrównoważonego rozwoju przybliża osiągnięcia oraz starania oddziałów WSP na całym świecie w zakresie tej ważnej kwestii z 2017 roku. Jego hasło przewodnie to odpowiedzialność, ponieważ wierzymy, że aby nasze społeczeństwa rozwijały się, wszyscy musimy brać na siebie odpowiedzialność za przyszłość. 

Globalny COO naszej firmy Paul Dollin, który jest zaangażowany w działania WSP na rzecz zrównoważonej przyszłości, podkreśla, że nasze starania będą kontynuowane: „Wciąż będziemy przesuwać granicę naszej zrównoważonej transformacji, upewniając się, że wartości, które wyznajemy, będą kierować wszystkimi naszymi działaniami.”.

W raporcie znajdują się m.in. następujące dane:

Globalny raport zrównoważonego rozwoju WSP 2017

Raport można przeczytać na angielskiej wersji naszej strony internetowej.

Raport został dostosowany do celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ, a osiągnięcia naszej firmy zostały zmierzone zgodnie ze standardami GRI.