To niesamowite, jak wiele można zrobić w ciągu jednego roku. Nasze osiągnięcia operacyjne i wyniki finansowe mówią same za siebie: rok 2017 był jednym z najbardziej udanych w historii WSP.