WSP wśród dziesięciu „best corporate citizens” w Kanadzie

WSP Global zajęło 7. miejsce w corocznym rankingu kanadyjskich firm odpowiedzialnych społecznie stworzonym przez nagradzany magazyn biznesowy.

„Corporate Knights” to kanadyjski magazyn biznesowy propagujący prospołeczne postawy przedsiębiorstw, co odzwierciedlone jest w jego haśle przewodnim - „The Magazine for Clean Capitalism”. Każdego roku tworzy ranking firm działających w duchu „czystego kapitalizmu” oparty na danych dot. wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, statystyk zatrudnienia, polityki podatkowej, jakości zarządzania czy zróżnicowania w kadrach kierowniczych. 

W tegorocznym zestawieniu magazynu WSP Global zajęło 7. miejsce. Nasza firma jest zaangażowana we wprowadzanie praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju w projektach, które wykonujemy i naszych planach operacyjnych , a także edukowanie społeczeństw, w którym działają nasze oddziały. Oprócz tego popieramy inicjatywy równouprawnieniowe (kierownictwo globalnego WSP składa się w 37% z kobiet) oraz dbamy o to, aby nasze działania były przyjazne środowisku.

„WSP postanowiło zmienić status quo  oraz pomóc klientom przygotować się na wyzwania przyszłości poprzez wdrażanie w wykonywane projekty zasad zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z docenienia naszych starań przez twórców rankingu.” komentuje Emily Partington z globalnego zespołu naszej firmy.

Więcej informacji na temat samego rankingu znajduje się na stronie internetowej magazynu.