W dniu 15 października br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędzie się ogólnokrajowa konferencja dotycząca zrównoważonych budynków i ich wpływu na jakość życia w mieście, podczas której omówione zostaną przykłady stosowanych w projektowaniu zielonych budynków rozwiązań, a także procesu ich certyfikacji.
img_DzienZielonychBudynkow

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków

Konferencja ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zwrócenie uwagi i korzyści jakie płyną ze zrównoważonego budownictwa, zarówno dla inwestorów, przyszłych użytkowników jak i wszystkich mieszkańców aglomeracji miejskich.

Plan konferencji obejmuje następujące tematy:

  • Zielone certyfikaty w liczbach– analiza aktualnych trendów zachodzących na rynku nieruchomości certyfikowanych w oparciu o raport PLGBC na 2019 rok.

BLOK – Zielone miasta

  • Beton walczący ze smogiem – innowacyjne technologie betonu pomagające w oczyszczać powietrze.
  • Budynki a elektromobilność – czy budynki, w których pracujemy, mieszkamy i spędzamy 90% życia są gotowe na zmiany naszego podejścia do transportu w nadchodzącej rewolucji?
  • Farmy miejskie – jak koncepcja miejskich ogrodów na dachach i ścianach budynków w centrach miast może stać się nowoczesnym, ciekawym i estetycznym rozwiązaniem w walce ze smogiem oraz wpłynąć na ochronę ptaków na terenach zurbanizowanych?
  • Szczęśliwe miasta – jak międzynarodowy standard BREEAM Communities, będący prostym i elastycznym narzędziem oceny inwestycji pomaga uwzględniać zrównoważone projektowanie w założeniach urbanistycznych?

BLOK – Zielone budynki

  • Mieszkać w stylu eko – czy certyfikat w schemacie BREEAM Residentialto wyróżnienie dla inwestora czy faktyczna odpowiedź na potrzeby mieszkańców?
  • Nowe wyzwania dla zielonych budynków – standard oceny budynków LEED wersja v.4i jej skuteczne wdrożenie w Park Avenue w Warszawie, który jako pierwszy w Polsce uzyskał złoto w LEED v.4 Core and Shell.
  • Zdrowe miejsca pracy – czyli na czym polega certyfikacja WELL.Co wyróżnia a co łączy ten rodzaj certyfikacji z innych obecnymi na rynku systemami certyfikacji.
  • Roślinność w biurach w walce z negatywnymi skutkami urbanizacji – roślinność w kontekście wykorzystania jej potencjału w biurach, w tym najlepsze praktyki stosowania roślin w zakresie biophilic design, poprawy środowiska pracy.

BLOK – Warsztaty

  • Termowizja / Szczelność budynków a oszczędność energii

Rejestracja

Zgłoszenie udziału w konferencji należy wysyłać na adres email - konferencja@costaproject.com.

Koszt udziału: 50 zł płatny na podstawie faktury proforma wystawionej do 5 dni od rejestracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem - konferencja@costaproject.com.

Strona konferencji
img__dzb_loga