Jednym z aktualnych problemów gospodarki wodnej w dobie zmian klimatycznych jest duża czasowa i przestrzenna zmienność opadów oraz nasilające się ekstremalne zjawiska hydrologiczne. Wobec tego należy spodziewać się coraz częstszych i dłuższych susz hydrologicznych, a z drugiej strony deszczów nawalnych.