Środowisko

 Na całym świecie firmy zmieniają sposób działania w świetle zwiększonej świadomości ekologicznej, interesu publicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju i surowych przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Rozumiemy potrzeby biznesowe naszych klientów, dlatego dostarczamy praktyczne rozwiązania usprawniające ich codzienną działalność. W 2016 r. ponad 4600 pracowników pracowało w sektorze ochrony środowiska, co stanowi 13% naszej siły roboczej na całym świecie.