Swoją pozycję na rynku zawdzięczamy sile naszych ludzi. W każdym z naszych regionów lokalne kierownictwo dąży do realizacji naszej misji, tworzy wizję i dba o przestrzeganie naszych wspólnych wartości. 

 

prf-grzegorz-wieczorek_en-pl

Dyrektor operacyjny / Członek zarządu

Grzegorz Wieczorek

Więcej informacji

Grzegorz pełni w polskim oddziale WSP rolę dyrektora operacyjnego, oprócz tego ma ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów instalacji sanitarnych. Przed dołączeniem do firmy pracował jako dyrektor biura, kierownik projektu, a także projektant i inżynier budowy. Jako dyrektor biura zarządzał wielobranżowym zespołem, który dostarczał szeroki zakres usług od projektowania do zarządzania projektem dla klientów z sektora przemysłowego i nieruchomości komercyjnych. 

prf-krzysztof-bielazik-en-pl

Szef działów konstrukcji i mostów / Członek zarządu

Krzysztof Bielazik

Więcej informacji

Krzysztof ma ponad 16-letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych. Specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji z żelbetu, stali, betonu prefabrykowanego, kamienia oraz drewna. Ma doświadczenie międzynarodowe związane z pracą przy projektach w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Holandii oraz Szwecji. Prowadzi zespół inżynierów konstrukcji, mostów i hydrotechniki, a jako lider projektu jest odpowiedzialny za komunikację z klientem i podwykonawcami, prace projektowe i koordynację wielobranżową. Przed dołączeniem do WSP Krzysztof pracował nad wieloma projektami budowlanymi takimi jak polskie Warsaw Spire czy irlandzkie Connolly Quarter Development i wielousługowy budynek przy Finglas Road zlokalizowane w Dublinie.

Sylwester Hofman

Szef działów instalacji elektrycznych i sanitarnych

Sylwester Hofman

Więcej informacji

Sylwester ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych, a do zespołu WSP dołączył w 2007 roku. Posiada projektanckie oraz wykonawcze uprawnienia budowlane, a także jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zajmuje się głównie projektami instalacji dla budynków biurowych, handlowych i przemysłowych. Sylwester zdobył bogate doświadczenie zawodowe, pracując dla firm wykonawczych, konsultingowych i projektowych. Był kierownikiem projektów takich jak budynek Neptun w Gdańsku czy Enterprise Park w Krakowie.

prf-ewa-kowalska-ocneanu-en-pl

Szef działu zrównoważonego rozwoju

Ewa Kowalska-Ocneanu

Więcej informacji

Ewa jest szefową działu zrównoważonego rozwoju polskiego oddziału WSP. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, głównie w sektorze budownictwa, sieci handlowych i nieruchomości. Pracowała dla wielu firm międzynarodowych, doradzając im w zakresie zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej i CSR. Ewa jest asesorem BREEAM International oraz audytorem BREEAM In-Use. Pomaga klientom w zdobywaniu zielonych certyfikatów w Polsce oraz regionie Europy Środkowej. Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i jest bezpośrednio zaangażowana w ponad 30 projektów obejmujących obiekty biurowe, przemysłowe i handlowe.

prf-lidia-skapska-en-pl

Szef działu środowiskowego

Lidia Skąpska

Więcej informacji

Lidia jest absolwentką międzywydziałowych studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada uprawnienia hydrogeologiczne kategorii V nr V-1628 oraz geologiczne kategorii XI nr XI-021. Od 10 lat zajmuje się wykonywaniem ocen środowiskowych na potrzeby raportów oceny oddziaływania na środowisko, ocenami stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i projektami rekultywacji oraz przeprowadzeniem audytów due diligence zarówno dla terenów komercyjnych jak i przemysłowych (m.in. baz i stacji paliw).


fullwidth-global-leadership-team