DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO

Doceniamy naszych pracowników, którzy są naszym największym zasobem, dlatego dobre praktyki w zakresie BHP są nierozłączną częścią naszej kultury pracy.
Nasi liderzy promują pozytywną kulturę bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie świadomości i współpracę ze wszystkimi naszymi pracownikami, kwestionując status quo, tak aby zmniejszyć ryzyko w podejmowanych działaniach."
Andy Shannon Globalny szef ds. BHP

Nasze podejście

Dbanie o bezpieczeństwo to obowiązek każdego z nas, dlatego w naszej firmie każdy pracownik jest odpowiedzialny za promowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla siebie i innych osób z nami współpracujących. Oznacza to również, że zespół zarządzający każdego z naszych regionów musi minimalizować ryzyko i zapewniać, że ich biznes i pracownicy spełniają firmowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Nasza globalna polityka bezpieczeństwa i higieny pracy,  oczekiwania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem oraz  plan działania na 2018-2020 stanowią ramy naszego podejścia do zarządzania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, wspierając wizję "Zero Harm".

Wizja Zero Harm

Nasza wizja "Zero Harm" to zobowiązanie wszystkich naszych oddziałów i pracowników do rozważenia i skutecznego zmniejszenia ryzyka związanego z naszą działalnością. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pozwala nam bezpiecznie wracać do domu pod koniec każdego dnia. Stosujemy się do Filarów Zero Harm i naszym celem jest zapewnienie, że w naszej codziennej działalności dążymy do:

Zero ofiar śmiertelnych

Zero trwałych obrażeń

Zero obrażeń dotykających społeczeństwo

Zero długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Filary Zero Harm

PRZYWÓDZTWO

Inspirowanie pracowników do angażowania się w Zero Harm.

UŁATWIANIE

Zapewnienie wydajnych systemów i procesów.

PRZEMYŚLENIA

Podważanie statusu quo w naszej pracy.

ZAANGAŻOWANIE

Angażowanie ludzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego.

NAUKA

Dzielenie się i dostosowywanie skutecznych praktyk.

Tracking

Identyfikacja udoskonaleń i sukcesów.

Zobacz szczegółowe działania wspierające filary w planie działania na lata
2018-2020.


Nasze wyniki

Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów na rok 2018, w tym jednego z nich - maksymalnie 0,1 utraty czasu z powodu urazu (na 100 000 przepracowanych godzin), jak również postępów w naszych działaniach związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa.

Jednym ze sposobów poprawy naszej wydajności jest zwiększenie raportowania zdarzeń. Od 2015 r. odnotowaliśmy wzrost w raportowaniu zdarzeń o około 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co pozwala nam lepiej zrozumieć zagrożenia i ryzyko, z jakimi spotykamy się codziennie w naszej działalności i podejmować działania w razie potrzeby.

Global Lost-Time Injuries (LTIs) and Near-Miss Reports

2015 - wrzesień 2018

Raportowanie zdarzeń w WSP jest zarządzane przez zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem (iSMS). Dzięki temu raportowanie jest dokładne i spójne oraz umożliwia nam pomiar postępów w kierunku programu Zero Incydentów. Każdy z naszych 48 000 pracowników, a także kontrahenci, partnerzy lub inne osoby zaangażowane w nasze projekty mogą raportować przy użyciu publicznego formularza lub w aplikacji raportującej iSMS.