PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO ZRÓWNOWAŻONEJ ZMIANY

Niezależnie od tego, czy dostarczamy systemy szybkiej kolei, projektujemy infrastrukturę transportową, aby zapewnić dostęp do odległych miejscowości, czy też wspieramy adaptację do zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, zobowiązujemy się znaleźć zrównoważone rozwiązania dla wyzwań, jakie przyniesie przyszłość.

Aby zademonstrować nasze przywództwo, przyjmujemy naszą rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i naszej zdolności do wprowadzania zmian. Czyniąc to, pozostajemy odpowiedzialni dla naszych interesariuszy i umacniamy nasze zdolności do przekształcania wyzwań w możliwości.
Isabelle Adjahi Senior Vice President, IR & Communications

Nasze podejście

Nasza globalna Polityka zrównoważonego rozwoju określa cele i podejście do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w działaniach operacyjnych, doradzaniu klientom, a także w społecznościach w których funkcjonujemy.

Nasze cele


Wykorzystamy wzrost zrównoważonej gospodarki, jako okazję do rozwoju nowych rynków i możliwości komercyjnych.

Nasze porady i projekty będą gotowe na przyszłość i pozwolą naszym klientom zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko swoich inwestycji.

Będziemy aktywnie zarządzać naszym wpływem na środowisko i społeczności w obrębie których działamy, poprawiając co pozytywne i redukując co negatywne.

Będziemy mieć znaczący udział w społecznościach, w których działamy.

Future Ready

Wiemy, że nasz przyszły świat na wiele sposobów będzie bardzo różny od dzisiejszego. Z tego powodu wierzymy w nasz program Future Ready, którego celem jest zapewnienie jasnych i innowacyjnych rozwiązań dla złożonych wyzwań.

Widzimy przyszłość wyraźniej dzięki kluczowym tendencjom dotyczącym zmian klimatu, społeczeństwa, technologii i zasobów. Rzucamy wyzwanie naszym zespołom, aby współpracowały z klientami i doradzały w zakresie rozwiązań, które są gotowe zarówno na dziś, jak i na kolejne lata.

Dowiedz się więcej
Future Ready to światowa inicjatywa, która wyróżnia WSP i stawia nasz biznes w centrum tworzenia świata gotowego na przyszłość.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Nagrody

7 miejsce, 2018 Corporate Knights Best 50 Corporate Citizens in Canada

— A- za odpowiedź na kwestionariusz 2017 CDP Climate Change

— Ocena AA od MSCI ESG Research Inc.

Sir Peter Parker Award za przywództwo korporacyjne, London Sustainable City Awards (Future Ready)

Lider roku 2011 BusinessGreen: David Symons, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Wielkiej Brytanii (Future Ready)

— #Clean50 honouree (Canada) 2019 Emerging Leader: Naeem Farooqi, Advisory ServicesRaportowanie

Zobacz nasze raporty o zrównoważonym rozwoju:

Raport 2017
Raport 2016
Raport 2015
Raport 2014

Cele zrównoważonego rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła swój zestaw 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) w 2015 r. w ramach nowego programu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Firma WSP zaczęła oceniać, w jaki sposób możemy przyczynić się do pozytywnego wpływu w zakresie tych celów. Zobacz nasz raport zrównoważonego rozwoju,aby zobaczyć przykłady naszych działań.

ONZ SDGs najbardziej odpowiednie dla usług świadczonych przez WSP.

NIEDROGA I CZYSTA ENERGIA

Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.

PORZĄDNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY

Wspieranie integracyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich.

PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA

Buduj odporną infrastrukturę, promuj zrównoważoną industrializację i wspieraj innowacje.

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Spraw, aby miasta były bezpieczne, odporne i trwałe.

ODPOWIEDZIALNE ZUŻYCIE I PRODUKCJA

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KLIMATU

Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków.

ŻYCIE NA ZIEMI

Zrównoważone gospodarowanie lasami, walka z pustynnieniem, zatrzymanie i cofanie degradacji ziemi, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Wierzymy, że największą korzyścią, jaką możemy zapewnić w zakresie zrównoważonego rozwoju, są oferowane przez nas usługi i projekty które realizujemy, a to jest wzmacniane przez opinie, które otrzymujemy od klientów. Jesteśmy dumni z projektów i porad, które oferujemy na całym świecie, oraz tego jak WSP wspiera swoje oddziały na całym świecie, aby przygotować się na przyszłość.

Aktualności

Globalny indeks miast WSP - opowieść o naszych miastach

WSP uruchamia inauguracyjny indeks globalnych miast oparty na gotowości na przyszłość.
Dowiedz się więcej

Elektryczne koncepcje walki z zanieczyszczeniem powietrza w Londynie

Ostatnie statystyki instytucji Greater London Authority co roku odnotowują aż 4 300 zgonów na skutek zanieczyszczenia powietrza w Londynie. 

Dowiedz się więcej