Przyczyniając się do Zrównoważonej Zmiany

Niezależnie od tego, czy dostarczamy systemy szybkiej kolei, projektujemy infrastrukturę transportową, aby zapewnić dostęp do odległych miejscowości, czy też wspieramy adaptację do zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, zobowiązujemy się znaleźć zrównoważone rozwiązania dla wyzwań, jakie przyniesie przyszłość.

Dla WSP, zrównoważony rozwój jest zarówno szansą, jak i odpowiedzialnością, ponieważ wykorzystujemy naszą wiedzę, aby stale ulepszać naszą organizację.
André-Martin Bouchard Global Director, Environment & Resources, Global Sustainability Sponsor

Nasze podejście

Nasza globalna Polityka zrównoważonego rozwoju określa cele i podejście do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w działaniach operacyjnych, doradzaniu klientom, a także w społecznościach w których funkcjonujemy.

Nasze cele


NASI KLIENCI

Przygotujemy naszych klientów na przyszłość poprzez zrozumienie trendów związanych ze społeczeństwem, zmianami klimatycznymi, technologią i zasobami oraz odzwierciedlenie ich w naszych projektach i poradach.

NASZA WIEDZA

Będziemy świadczyć specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zrównoważonego rozwoju, energii, zmiany klimatu i środowiska, aby pomóc klientom usprawnić działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, obniżyć koszty, stworzyć wartość marki i zarządzać ryzykiem w ich organizacjach.

NASZA DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

Będziemy aktywnie zarządzać i usprawniać nasze działania w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, dając przykład jako globalna firma i wzmacniając naszą organizację dla naszych interesariuszy i całego społeczeństwa.

NASI LUDZIE I KULTURA

Zapewnimy naszym pracownikom środowisko, w którym będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz będą mogli mieć znaczący wpływ na swoje otoczenie.

Future Ready

Wiemy, że nasz przyszły świat na wiele sposobów będzie bardzo różny od dzisiejszego. Z tego powodu wierzymy w nasz program Future Ready, którego celem jest zapewnienie jasnych i innowacyjnych rozwiązań dla złożonych wyzwań.

Widzimy przyszłość wyraźniej dzięki kluczowym tendencjom dotyczącym zmian klimatu, społeczeństwa, technologii i zasobów. Rzucamy wyzwanie naszym zespołom, aby współpracowały z klientami i doradzały w zakresie rozwiązań, które są gotowe zarówno na dziś, jak i na kolejne lata.

Dowiedz się więcej
Future Ready to światowa inicjatywa, która wyróżnia WSP i stawia nasz biznes w centrum tworzenia świata gotowego na przyszłość.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Nagrody

— Uzyskaliśmy ocenę „A-” za nasze odpowiedzi w kwestionariuszu CDP dotyczącym zmian                            klimatycznych w 2019

Zostaliśmy uznani przez magazyn World Finance za Najbardziej Zrównoważoną Firmę w Branży           Inżynieryjnej w 2019 i 2020 roku

— Otrzymaliśmy nagrodę Climate Leadership 2020 za Doskonałość w Zarządzaniu Gazami                            Cieplarnianymi (Certyfikat Wyznaczania Celów)

Nasza firma w Wielkiej Brytanii otrzymała tytuł „Global Good Company of the Year”, otrzymując           złotą nagrodę za nasz program Future Ready i programy neutralności węglowej podczas gali Global     Good Awards

David Symons, lider Future Ready® Innovation w WSP, w 2019 roku został wyróżniony w 2019 na             liście 100 liderów w dziedzinie środowiska i energii


Raportowanie

Zobacz nasze raporty o zrównoważonym rozwoju:

Raport 2019
Raport 2018
Raport 2017
Raport 2016
Raport 2015
Raport 2014

Cele zrównoważonego rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła swój zestaw 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) w 2015 r. w ramach nowego programu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Firma WSP zaczęła oceniać, w jaki sposób możemy przyczynić się do pozytywnego wpływu w zakresie tych celów. Zobacz nasz raport zrównoważonego rozwoju,aby zobaczyć przykłady naszych działań.

ONZ SDGs najbardziej odpowiednie dla usług świadczonych przez WSP.

RÓWNOŚĆ PŁCI

Osiągnij równość płci oraz wzmocnij pozycję kobiet i dziewcząt. 

CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE

Zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. 

NIEDROGA I CZYSTA ENERGIA

Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.

PORZĄDNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY

Wspieranie integracyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich.

PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA

Buduj odporną infrastrukturę, promuj zrównoważoną industrializację i wspieraj innowacje.

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Spraw, aby miasta były bezpieczne, odporne i trwałe.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KLIMATU

Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków.

ODPOWIEDZIALNE ZUŻYCIE I PRODUKCJA

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

ŻYCIE NA ZIEMI

Zrównoważone gospodarowanie lasami, walka z pustynnieniem, zatrzymanie i cofanie degradacji ziemi, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Wierzymy, że największą korzyścią, jaką możemy zapewnić w zakresie zrównoważonego rozwoju, są oferowane przez nas usługi i projekty które realizujemy, a to jest wzmacniane przez opinie, które otrzymujemy od klientów. Jesteśmy dumni z projektów i porad, które oferujemy na całym świecie, oraz tego jak WSP wspiera swoje oddziały na całym świecie, aby przygotować się na przyszłość.

Aktualności

Globalny indeks miast WSP - opowieść o naszych miastach

WSP uruchamia inauguracyjny indeks globalnych miast oparty na gotowości na przyszłość.
Dowiedz się więcej

Elektryczne koncepcje walki z zanieczyszczeniem powietrza w Londynie

Ostatnie statystyki instytucji Greater London Authority co roku odnotowują aż 4 300 zgonów na skutek zanieczyszczenia powietrza w Londynie. 

Dowiedz się więcej

Creating Efficient Facilities

The health services market is more than ever challenging itself to reduce cost and increase operational efficiency especially in terms of energy, labour, and resources.

Read more