Czy możemy pomóc społecznościom rozwijać się w świecie, nad którym nie mamy kontroli?

00:00 - 00:00
What We Stand For Video
We Value our People Image

Dbamy o pracowników i reputację naszej firmy.

Ogromnie się staramy przyciągać, rozwijać, angażować i zatrzymywać u siebie najlepszych specjalistów w naszych dziedzinach, bo to właśnie dzięki nim osiągamy sukcesy. We wszystkich działaniach kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi. Nieodłączną cechą naszej oferty jest profesjonalizm. Jesteśmy skromni, uczciwi pod względem moralnym i rzetelni pod względem intelektualnym, dotrzymujemy słowa, traktujemy innych z należnym szacunkiem, wspieramy swoich współpracowników i cenimy sobie różnorodność. Dbamy o poszczególne osoby i ich rozwój, oferując naszym specjalistom najatrakcyjniejsze ścieżki kariery. Wspieramy młodych, nowo zatrudnionych pracowników, gdyż wierzymy, że świeże spojrzenie jest źródłem cennych pomysłów i daje zastrzyk nowej energii.

QUESTION THE PREDICTABLE

STAND FOR INNOVATION

CHANGE THE LANDSCAPE

Dbamy o sprawy lokalne, działając w skali międzynarodowej.

Swoją siłę czerpiemy z umiejętności przystosowywania się do kultury obowiązującej u klientów i rynków lokalnych. Świadczymy dla naszych klientów takie same spersonalizowane usługi jak wyspecjalizowana firma, jednocześnie wykorzystując swoje doświadczenie z całego świata przy realizacji najbardziej złożonych projektów, a także pomagając naszym klientom realizować ich zamierzenia. Osiągamy to dzięki zachowaniu elastyczności i zdroworozsądkowego podejścia oraz dbaniu o prostotę i czytelność naszej struktury organizacyjnej i modelu działalności. Ciągła troska o rozwój pomaga nam również lepiej służyć naszym klientom poprzez poszerzanie naszej oferty, pogłębianie wiedzy i zwiększanie zasięgu działania.

Myślimy o przyszłości i kwestionujemy istniejący stan rzeczy.

Wyprzedzamy trendy, aby oferować swoim klientom nowatorskie pomysły umożliwiające realizację ich celów biznesowych. Zadajemy pytania, przyglądamy się złożonym problemom pod różnymi kątami i znajdujemy rozwiązania, które przeczą istniejącym paradygmatom. Radzimy sobie z trudnymi sytuacjami, stale ewoluując, kształcąc się, modernizując i doskonaląc. Jesteśmy świadomi, że nasze rozwiązania pomogą kształtować społeczeństwo jutra i będą wspierały zrównoważony rozwój społeczności. Jesteśmy otwarci na zmiany i wykazujemy bezkompromisową determinację w dążeniu do doskonałości.

Future Image

QUESTION THE ORDINARY

IMAGINE THE EXTRAORDINARY

CREATE THE ENDURING

Dbamy o współpracę we wszystkich naszych działaniach.

Umiejętność sprawnego poruszania się na arenie międzynarodowej zawdzięczamy pracy zespołowej. Dzięki nastawieniu na pracę zespołową stworzyliśmy wyjątkową, międzynarodową sieć wybitnych specjalistów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że wielkie rzeczy osiąga się razem. Krzewimy i wspieramy kulturę wysokiej efektywności, zawsze staramy się uczyć od innych i dbamy o to, by środowisko pracy motywowało do działania. Przedkładamy interesy zespołu nad własne. Aby w pełni zrozumieć ducha współpracy definiującego naszą firmę, najlepiej po prostu do nas dołączyć.

Empowering Image

Wspieramy rozwój naszych pracowników i działamy w sposób odpowiedzialny

Swoboda działania sprawia, że potrafimy przekuwać wyzwania w szanse, a jednocześnie jesteśmy współodpowiedzialni za dotrzymywanie standardów, które wykraczają poza ogólnie przyjętą normę. Nasze kierownictwo zachęca nas do dbania o klientów oraz do wykazywania się elastyczną i wrażliwą postawą, a jednocześnie do współodpowiedzialności wobec klientów, pracowników i akcjonariuszy. Rentowność naszej firmy stanowi o jej przyszłości, dlatego zarządzamy nią tak odpowiedzialnie, jakby stanowiła naszą własność.

Przeczytaj pełny tekst naszego manifestu

Czy jesteśmy w stanie pomagać społecznościom
rozwijać się na świecie, nad którym nie mamy kontroli?

Czy możemy przewidywać to, co nieprzewidywalne, 
dostrzegać to, co niewyjaśnione
i planować rzeczy niewiarygodne?

Czy możemy projektować rzeczy niesamowite?

Czy możemy myśleć globalnie,
a jednak wciąż działać lokalnie?

Czy potrafimy dbać o społeczności w duchu zrównoważonego rozwoju,
spajać je między sobą
i wykorzystywać pojawiające się szanse?

Czy możemy wytyczać nowe horyzonty,
realizować swoje ambicje
i brać odpowiedzialność za swoje czyny?

Czy potrafimy zaprojektować miejsce, które będzie doskonale służyło
naszym znajomym, rodzinie i sąsiadom?

A jeżeli tak?
WSP