WSP Global Inc., jej oddziały i spółki zależne ("WSP", "Spółka", "my", "nas" lub "nasz", w zależności od przypadku), w tym Parsons Brinckerhoff, prowadzi witrynę internetową pod adresem www.wspgroup.com lub inne strony internetowe, w tym inne strony internetowe WSP ("witryna"), które są dostarczane pod warunkiem zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY, KORZYSTAJĄC Z NASZYCH BLOGÓW LUB POBIERAJĄC TREŚCI STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA WYDANYCH PONIŻEJ ("WARUNKI UŻYTKOWANIA"). JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE OTWIERAJ WITRYNY, NIE KORZYSTAJ Z NASZYCH BLOGÓW, ANI NIE POBIERAJ TREŚCI.

Tylko w celach informacyjnych

Materiały na stronie, które mogą zawierać tekst, obrazy, klipy audio, oprogramowanie i inne materiały ("treść"), mają wyłącznie charakter informacyjny.

Linki zewnętrzne

Nasza strona zawiera linki do stron internetowych, które nie są przez nas kontrolowane lub zarządzane ("strony zewnętrzne") i nie ponosimy odpowiedzialności za treści na stronach zewnętrznych. Nie składamy żadnych oświadczeń, nie gwarantujemy ani nie popieramy treści stron zewnętrznych. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że dowolne strony zewnętrzne, które wybierzesz, są wolne od destrukcyjnych elementów, takich jak wirusy i przejrzeć polityki prywatności, które mogą mieć zastosowanie do tych stron zewnętrznych.