Lidia Skąpska

Szef działu środowiska
Polska

Lidia ukończyła z tytułem magistra międzywydziałowe studia ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, posiada tytuł magistra geologii uzyskany na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu BHP. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii XI nr XI-021 (nadzorowanie prac geologicznych) oraz hydrogeologiczne kategorii V nr V-1628 (nadzorowanie prac hydrogeologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych).

W trakcie 15 lat pracy zawodowej uczestniczyła w licznych projektach z zakresu raportów OOŚ (dla autostrad i dróg, terenów przemysłowych i komercyjnych oraz eksploracji ropy i gazu), ocen zanieczyszczenia terenu czy remediacji, w tym terenów komercyjnych i przemysłowych (np. składów paliw, stacji benzynowych i terenów poprodukcyjnych).

Lidia jest kierowniczką działu środowiskowego WSP Polska. Jako lider projektu odpowiada za komunikację z klientami i kontrahentami oraz koordynację międzybranżową. Jest także odpowiedzialna za kontrolę jakości pracy swojego zespołu. Podczas pracy konsultanta środowiskowego uczestniczyła w licznych projektach związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Pełniła rolę kierownika w projektach raportów OOŚ i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 dla projektów wydobywania gazu łupkowego. Była również zaangażowana w wiele projektów z zakresu badań środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Do jej doświadczenia zaliczają się też liczne audyty środowiskowe fazy I i II oraz nadzory nad zarządzaniem i dostarczaniem wody.

Media społecznościowe