55-91 Knightsbridge

Zespół WSP jest zaangażowany w projekty konstrukcji dla ponad stuletniego budynku z zachowaną, bogato zdobioną, murowaną fasadą.

Ponad 100-letni budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Londynu

Zespół WSP w Polsce jest zaangażowany w projekty konstrukcji dla 55-91 Knightsbridge, który jest ponad 100-letnim budynkiem mieszkalnym położonym w prestiżowej dzielnicy Knightsbridge w Londynie. Charakteryzuje się bogato zdobioną murowaną fasadą będącą pod ścisłą ochroną konserwatorską. Z tego względu projekt modernizacji budynku zakłada wyburzenie prawie całej zabudowy za frontową elewacją, pogłębienie podziemia o dodatkową kondygnację oraz odbudowanie kondygnacji nadziemnych w konstrukcji żelbetowej i stalowej (dwie najwyższe kondygnacje). Przekrycie dachu wraz z widocznymi zabytkowymi kominami również podlegają ochronie konserwatorskiej, dlatego zostaną one odbudowane w niezmienionym kształcie.  

Ze względu na przebiegającą w pobliżu linię metra niezbędne okazało się wprowadzenie w budynku izolacji wibro-akustycznej, która z uwagi na wymagania architektoniczne została wprowadzona poniżej stropu nad parterem.  

Nowa zabudowa składać się będzie z dwóch kondygnacji podziemnych oraz sześciu nadziemnych. Mieścić się w niej będą mieszane powierzchnie użytkowe: mieszkalna – 6000 m², biurowa – 2700 m² oraz usługowa – 2950 m².

Powierzchnia biurowa
2700 m² 2700 m²
Powierzchnia mieszkalna
6000 m² 6000 m²
Powierzchnia handlowa
2950 m² 2950 m²
Całkowita powierzchnia
14 450 m² 14 450 m²

Międzynarodowa i międzybranżowa koordynacja

Z uwagi na ograniczenia związane z zabytkowym charakterem fasady i dachu oraz istniejącą wokół zabudową, a także wysokim standardem nowo projektowanego budynku, projekt wymagał ścisłej koordynacji wszystkich branż: konstrukcyjnej, instalacyjnej, architektonicznej, a także specjalistów: projektantów wnętrz oraz konserwatorów zabytków. Z tego względu już na wczesnym etapie projektu wprowadzono technologię BIM, która będzie nie tylko służyć do koordynacji oraz usprawniania procesu budowy, ale – zgodnie z założeniem Inwestora – będzie również podstawą w zarządzaniu budynkiem w czasie jego użytkowania.

Budynek mieszkalny 55-91 Knightsbridge, Londyn