Akademia Sztuk Pięknych

Firma WSP była zaangażowana w projekty instalacji sanitarnych przy modernizacji tego historycznego budynku.


Lokalizacja

  • Warszawa, Polska

Wartość projektu

  • 54,4 mln PLN

Status projektu

  • Otwarte w 2014 r.

Architekt

Modernizacja historycznego budynku Akademii Sztuk Pięknych

Zdjęcie u góry: © Juliusz Sokołowski, dzięki uprzejmości JEMS Architekci

Historia Akademii Sztuk Pięknych sięga 1914 roku, kiedy został wzniesiony pierwotny gmach uczelni, przebudowany później po wojnie. Projekt modernizacji zakładał przywrócenie historycznej fasady od strony dziedzińca oraz jego nadbudowę o jedną kondygnację.

Nadbudowa ma kształt nawiązujący do  historycznego dachu uczelni. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowano dziedziniec, który pozwala wyeksponować północną fasadę już istniejącego, zabytkowego gmachu. W rozbudowanej części znalazły się m.in. aula na 300 osób, sale wykładowe, foyer, pracownie, kawiarnia oraz pomieszczenia techniczne. Dzięki rozbudowie, akademia może przyjąć więcej studentów oraz realizować większe projekty. Dodatkowa przestrzeń pozwala na realizację nowych prac, czy zwiększenie zakresu prac konserwatorskich.

Powierzchnia
16 000 m² 16 000 m²

Nasze usługi

Zdjęcie poniżej: © Juliusz Sokołowski, dzięki uprzejmości JEMS Architekci

Zespół WSP był zaangażowany w projekty instalacji sanitarnych dla nowego i starego gmachu. Instalacje w obu obiektach zostały całkowicie wymienione. Wyzwaniem były rozwiązania pozwalające na ograniczenie szkodliwych emisji z substancji i pyłu powstającego w pracowniach. Zaprojektowaliśmy system wentylacji o wysokiej wydajności, wyposażony w odzysk ciepła w układzie glikolowym, dzięki któremu instalacje można łatwo czyścić oraz regulować indywidualnie w zależności od potrzeb.

ASP Warszawa sala