Po przeprowadzeniu audytu azbestowego opracowaliśmy raport oraz zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji budynku.

Opis projektu

Zakres prac obejmował identyfikację w budynku techniczno-biurowym materiałów zawierających azbest oraz opracowanie zaleceń pozwalających na bezpieczne użytkowanie tego obiektu. Zastosowanie materiałów zawierających azbest jest w Polsce zabronione od 1997 roku. Prawo nakazuje właścicielom budynków wykonanie działań naprawczych obejmujących inwentaryzację materiałów zawierających azbest, ocenę ich aktualnego stanu oraz określenie zasad bezpiecznego użytkowania, przygotowanie i wdrożenie planu kontrolnego, podjęcie działań naprawczych, a także usunięcie materiałów zawierających azbest i opracowanie planu ich likwidacji.

Budynek

Ten 6-kondygnacyjny budynek powstał w latach 70. ubiegłego wieku w technologii polegającej na wykonaniu piwnicy i parteru poprzez wylewanie betonu na miejscu. Płyty stropowe piwnicy są prefabrykowane, zaś ściany parteru zostały wybudowane przy użyciu tradycyjnej cegły. Szkielet nośny budynku pomiędzy pierwszym a piątym piętrem składa się z betonowej konstrukcji żebrowej z prefabrykowanymi, gęsto ułożonymi płytami. Elewacja budynku wykonana została z płyt prefabrykowanych, otoczonych metalowymi ramami.

Poziomy
6 6

Nasze usługi

Przeprowadziliśmy wywiad z właścicielami budynku w celu ustalenia dotychczas przeprowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych, a także przegląd dostępnej dokumentacji techniczne i raportów z badań laboratoryjnych dotyczących materiałów zawierających azbest, następnie inspekcję budynku, włączając piwnicę oraz wszystkie kondygnacje naziemne, a na końcu dokumentację fotograficzną z inspekcji oraz miejsc pobrania próbek.