Ekologiczna cementownia McInnis Cement w Kanadzie

Braliśmy udział w ambitnym projekcie budowy pierwszej ekologicznej cementowni zasilającej dziś wschodnią część Kanady i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.Lokalizacja

  • Port-Daniel-Gascons, Kanada

Status projektu

  • Zakończony

Nagrody

  • Love at first sight/Coup de cœur (nagroda Quebec Job Creation)

Ekologiczna cementownia McInnis Cement

Projekt, do którego firma McInnis Cement wynajęła kanadyjski oddział WSP, to najbardziej ambitne, nowoczesne i zaawansowane technicznie przedsięwzięcie w sektorze cementowym od 50 lat. Udział w nim oznaczał dla nas bliską współpracę z organizacją w zakresie usług od badań inżynieryjnych, zaawansowanego planowania i wykonywania obliczeń do opracowania projektów, przygotowania zaopatrzenia oraz kierowania projektem i pracami budowlanymi.

Projekt polegał na wybudowaniu na niezagospodarowanym terenie pierwszej ekologicznej cementowni. Jednym z zadań firmy McInnis Cement, dysponującej zapasem ok. 450 mln ton wysokojakościowego wapienia, było przetransportowanie cementu statkiem z głębokiego nabrzeża, dzięki czemu materiał wyprodukowano po niższych kosztach i przy mniejszym obciążeniu środowiska naturalnego. Cementownia Port Daniel Gascons jest pierwszym obiektem zaopatrującym wschodnią część Kanady i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych od ponad 50 lat. Poza wybudowaniem jej projekt obejmował stworzenie sieci dystrybucyjnej terminali w strategicznych punktach Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Produkcja cementu
2,2 mln t/rok 2,2 mln t/rok
Emisja gazów w porównaniu z konkurencją
mniej o 25% mniej o 25%
Emisja SO2 i NO2 w porównaniu z konkurencją
mniej o 97% mniej o 97%

Udział WSP w projekcie McInnis Cement

Wybudowanie ekologicznej cementowni było ambitnym projektem o sztywnych ramach czasowych, dlatego zadanie naszej firmy nie należało do prostych. W 2012 roku McInnis Cement poprosiło WSP o oszacowanie zakresu usług inżynieryjnych koniecznych dla sprawnego rozwoju projektu. Ostatecznie:

  • opracowaliśmy wstępne i szczegółowe projekty,
  • przygotowaliśmy niezbędne szacunki,
  • wykonaliśmy zamówienia,
  • zarządzaliśmy projektem,
  • zapewniliśmy usługi budowlane.

Nasz zespół zwrócił szczególną uwagę na ekologiczny aspekt projektu. Dzięki temu obiekt McInnis Cement jest dziś jedyną cementownią w Kanadzie spełniającą surowe wymagania emisyjne Ameryki Północnej (standard NESHAP).

Koordynacja międzybranżowa dla ekologicznej cementowni

Wyzwania projektu (nie tylko techniczne, ale również związane z zarządzaniem) umożliwiły naszym specjalistom nabycie nowych umiejętności oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu pracy na dużych projektach. Przedsięwzięcie McInnis Cement od początku było przykładem sprawnej współpracy międzybranżowej. Nasz zespół przemysłowy dostarczył niezbędną wiedzę specjalistom środowiskowym, energetycznym i transportowym, efektem czego było wybudowanie obiektu doskonale skoordynowanego międzybranżowo.