Wykonaliśmy projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także wykonaliśmy analizy dodatkowe na etapie wykonawstwa dla nowego budynku biurowego w Łodzi.Lokalizacja

  • Łódź, Polska

Status projektu

  • w budowie

Budynek biurowy Imagine w Łodzi

Imagine to nowoczesny kompleks biurowy klasy A zlokalizowany na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Rydza-Śmigłego w łódzkiej dzielnicy Widzew. Składa się z dwóch 6-kondygnacyjnych budynków biurowo-usługowych (oznaczonych symbolami A i B) ze wspólną częścią podziemną oraz wolnostojącego, wielopoziomowego budynku garażu naziemnego (WSP nie było odpowiedzialne za projekt garażu). Powierzchnia całkowita budynku A wynosi ok. 10 354 m² (kubatura - 40 248,33 m3 brutto), natomiast powierzchnia całkowita budynku B wynosi  8562 m² (kubatura - 33 397,18 m3 brutto), powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnej wynosi  1672 m² (kubatura - 8957,16 m3 brutto). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obszaru o preferencyjnych warunkach dla funkcjonowania przedsiębiorstw) w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego dzielnicy i ma doskonały dostęp do transportu publicznego (niedaleko kompleksu znajduje się port lotniczy i kolejowy).

Układ budynków kompleksu tworzy wnętrze urbanistyczne, które poprzez swoją formę oferuje wynajmującym atrakcyjne przestrzenie biurowe. Co więcej, jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców miasta, a także podnosi walory estetyczne rejonu.

Powierzchnia kompleksu
20 588 m² 20 588 m²
kondygnacje nadziemne
6 6

WSP dla Imagine

Zespół WSP uczestniczył w projekcie Imagine w zakresie: 

- wod-kan i wodociągowych ppoż.,
- wentylacji i klimatyzacji,
- grzewczo-chłodniczych,
- elektrycznych,
- teletechnicznych,
- BMS.

  • Projektowania aranżacji dla najemców w instalacjach jak wyżej.
  • Projektowania infrastruktury zewnętrznej:

- usunięcie kolizji sieci gazowej w obszarze planowanej inwestycji i przekładki tej sieci,
- przyłączy wod-kan,
- usunięcie kolizji telekomunikacyjnych w obszarze planowanej inwestycji,
- przyłącza elektroenergetyczne,
- usunięcie kolizji z kablami elektroenergetycznymi w obrębie zjazdu z ulicy Piłsudskiego.

Budynki A i B zaprojektowano jako VI-kondygnacyjne ze wspólną częścią podziemną i nadbudówką techniczną w postaci urządzeń dachowych obudowanych ekranem akustycznym. Na parterach budynków znajdują się hole wejściowe z recepcjami, oraz przestrzenie do aranżacji (np. lokale biurowe lub usługowe). W obrębie trzonu zlokalizowano niezbędne pomieszczenia sanitarne i administracyjne. Pomieszczenia techniczne zostały zlokalizowane na wspólnej kondygnacji podziemnej. Zaprojektowano tam również szatnie dla rowerzystów, pomieszczenie socjalne dla obsługi budynków, pomieszczenia separatora tłuszczy związane z obsługą lokali gastronomicznych, pomieszczenia techniczne: węzła ciepła, pompowni chłodu, wodomierza i pomieszczenia elektryczno-teletechniczne, oraz śmietniki dla części biurowej i usługowej. W części podziemnej pod budynkiem B zaprojektowano zbiornik retencyjny wód deszczowych.

Wszystkie kondygnacje nadziemne obsługiwane są przez zespół trzech dźwigów osobowych. Pomieszczenia sanitarne, gospodarcze oraz klatka schodowa dostępne są z holi windowych. Dostęp z zewnątrz będzie nadzorowany z pomieszczenia BMS zlokalizowanego na poziomie parteru budynku B. Budynki będą strzeżone 24 godziny na dobę. Urządzenia techniczne szczególnie dla instalacji wentylacji i klimatyzacji zostały zlokalizowane na dachu budynku.

Kondygnacje 2-6 przeznaczone są na funkcję biurową. Każde piętro biurowe może być użytkowane przez jednego lub kilku użytkowników – najemców. Sanitariaty znajdują się w przestrzeniach ogólnodostępnych, natomiast pomieszczenia socjalne dla pracowników będą lokalizowane w obrębie przestrzeni biurowej według indywidualnej aranżacji. Dostęp do kondygnacji biurowych w budynku będzie kontrolowany. Kontrolą dostępu będą objęte zarówno windy na parterze jak i wyjścia z holi na kondygnacjach wyższych. Przestrzenie biurowe są klimatyzowane.

Na parterach budynków A i B zaprojektowano powierzchnię usługową pod wynajem oraz lokale gastronomiczne. Docelowa funkcja lokali usługowych zostanie określona przez przyszłych najemców.

Użyte rozwiązania instalacyjne umożliwiają bezkolizyjną obsługę mediów dla najemców prowadzących zróżnicowaną działalność. W ich obszarze można poprowadzić instalacje nawet w trakcie aranżacji.