Magazyny firmy Amazon

Przeprowadziliśmy audyty środowiskowe przed i po zakończeniu budowy magazynów Amazon w dwóch lokalizacjach w Polsce.

Opis ogólny

Zespół środowiskowy WSP brał udział w ocenie geologiczno-środowiskowej przed i po zakończonej fazie budowy (Faza II) w dwóch lokalizacjach w pobliżu Wrocławia oraz Poznania, gdzie Amazon umieścił swoje nowe magazyny na terenie Polski. Firma ta otworzyła dwa centra logistyczne w 2014 roku. Składają się na nie magazyny oraz infrastruktura pomocnicza (parking, drogi wewnętrzne itp.), pokrywające w całości obszar 250 000 m² w obu miejscach.

Powierzchnia
po 250 000 m²

Fazy projektu

Nasza analiza przed rozpoczęciem budowy obejmowała odwierty w wielu miejscach działki, pozwalające na pobranie próbek gruntu. Próbki wód podziemnych zostały pobrane z tymczasowych odwiertów sozologicznych. Rezultaty badań geologicznych i środowiskowych opracowali nasi doświadczeni konsultanci.

Badania po zakończeniu budowy zawierały wykonanie dziesięciu odwiertów zlokalizowanych na całej działce celem oceny miejsc zidentyfikowanych wcześniej jako lokalizacje potencjalnych zanieczyszczeń w wyniku prac budowlanych. Pobraliśmy w sposób akredytowany próbki gruntu i przesłaliśmy je do analiz laboratoryjnych. Próbki zbadano na obecność metali, węglowodorów i produktów ropopochodnych oraz lotnych chlorowanych związków organicznych.

Obydwa badania zakończone zostały opracowaniem odpowiednich raportów, prezentujących ich wyniki i zalecenia.