Muzeum Historii Polski

Wykonaliśmy projekty konstrukcji oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych dla ogromnej inwestycji zlokalizowanej w Warszawie – Muzeum Historii Polski, które będzie jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów muzealnych w naszym kraju.Lokalizacja

  • Warszawa, Polska

Status projektu

  • W budowie

Nowoczesne Muzeum Historii Polski w Warszawie

Budynek Muzeum Historii Polski powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej (historycznego miejsca związanego z powstaniem listopadowym) i zajmie główne miejsce w kompleksie, w którym znajdzie się również Muzeum Wojska Polskiego. W nowym gmachu będzie się mieściła ekspozycja stała o powierzchni ok. 6500 m2 o charakterze narracyjnym. Będzie opowiadać o ponad 1000 lat dziejów Polski przy pomocy oryginalnych zabytków oraz scenografii i multimediów tworzących przestrzeń doświadczenia przeszłości. Ponadto budynek będzie mieścił liczne funkcje towarzyszące takie jak pracownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny, centrum konferencyjne, centrum edukacyjne, restauracja, kawiarnia oraz przestrzenie biurowe i socjalne dla pracowników muzeum. 

Muzeum Historii Polski wizualizacja

wizualizacja Muzeum Historii Polski nocą

Rozwiązania techniczne Muzeum Historii Polski

Sala audytoryjna Muzeum ze względu na wymagania akustyczne wykonana będzie jako tzw. pudełko w pudełku. Jej konstrukcja będzie stanowiła wydzielony samonośny układ konstrukcyjny posadowiony na fundamencie za pomocą wibroizolatorów. Konstrukcję stropu nad salą audytoryjną stanowi płyta żelbetowa, która została zaprojektowana jako element wydzielenia akustycznego. Dla spełnienia warunków akustycznych bardzo ważne było również zachowanie odpowiedniego kryterium prędkości w kanałach doprowadzających powietrze w pionach wentylacyjnych. 

Powierzchnia całkowita
45 000 m² 45 000 m²
Pow. ekspozycji stałej
6500 m² 6500 m²

Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów będą zamontowane tłumiki akustyczne, a kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe będą wyłożone od wewnątrz wykładziną tłumiącą. Zaproponowano wykładzinę akustyczną z płyt ze skalnej wełny mineralnej pokrytych jednostronnie tkaniną z włókna szklanego. Dla dodatkowego zabezpieczenia przed hałasem zaprojektowano komorę akustyczną wytłumiającą na wejściu kanału nawiewnego do plenum pod fotelami widowni.W studiach nagrań zaprojektowano system klimatyzacji oparty na klimakonwektorach specjalizowanych w układzie pionowym. Nawiew i wyciąg powietrza z kolei zaprojektowano przy wykorzystaniu kratek ściennych zintegrowanych z urządzeniami i przebadanych jako całość pod kątem parametrów akustycznych.


Muzeum Historii Polski, wizualizacja

wizualizacja wnętrza muzeum historii polski