Narodowe Forum Muzyki

Nowy budynek Narodowego Forum Muzyki to projekt architektoniczny inspirowany kształtem instrumentu, foyer przypominające klawisze pianina, idealna akustyka i powierzchnia całkowita wynosząca ponad 48 000 m².

Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

Wnętrze Narodowego Forum Muzyki

Powierzchnia
48 500 m² 48 500 m²
Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

Narodowe Forum Muzyki z zewnątrz