Odbudowa miasta Kaikōura po trzęsieniu ziemi

Pomogliśmy mieszkańcom nowozelandzkiej Kaikōury odbudować ich miasto po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło drogi, tory kolejowe i liczne budynki.Lokalizacja

 • Nowa Zelandia

Status projektu

 • Ukończony w 2017 r.

Trzęsienie ziemi w mieście Kaikōura

Kaikōura to miasto znajdujące się na wschodnim wybrzeżu South Island, wyspy wchodzącej w skład Nowej Zelandii. W listopadzie 2016 roku przeszło przez nią trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 stopnia w skali Richtera. Jego skutkiem były liczne oberwania na uskokach oraz całkowite zniszczenie fragmentów dróg i torów kolejowych wokół miasta. Służby ratunkowe i sami mieszkańcy Kaikōury mieli do niej przez kilka tygodni odcięty dostęp – do miasta można było dostać się tylko drogą powietrzną i morską. Nasi inżynierowie z oddziału w Nowej Zelandii wyruszyli na miejsce zdarzenia w przeciągu kilku godzin.

Obrywy skalne po trzęsieniu ziemi w Kaikoura

Obrywy skalne na torach kolejowych po trzęsieniu ziemi w Kaikōurze

Reagowanie kryzysowe WSP

W dniu trzęsienia ziemi nasz klient, nowozelandzka instytucja zarządzająca transportem (New Zealand Transport Authority, w skrócie NZTA), powołała w naszym biurze w Christchurch Centrum Pomocy Kryzysowej. W ramach tej inicjatywy nasi inżynierowie współpracowali w nim z wieloma instytucjami, w tym z samym NZTA, KiwiRail, nowozelandzką obroną cywilną, radami miejskimi, wojskiem i licznymi podwykonawcami. 

Aby pomóc mieszkańcom w szybkim odzyskaniu dostępu do miasta, nasze zespoły specjalizujące się w autostradach, drogach, mostach oraz geotechnice wykonały rekonesans na poziomie lądu i powietrza. Nasi inżynierowie konstrukcyjni przeprowadzili też w zniszczonych budynkach poszukiwania zaginionych osób, a także wykonali inspekcję linii telefonicznych, aby umożliwić mieszkańcom po zdarzeniu sprawną komunikację . W ciągu dwóch dni dokonaliśmy inspekcji sześciu budynków szkół publicznych, dzięki czemu młodzież szybko odzyskała dostęp do edukacji. Nasz zespół współpracował na lądzie z nowozelandzką obroną cywilną w celu skoordynowania komunikacji i uniknięcia niepotrzebnego powielania inspekcji. W tym samym czasie nasz zespół ds. ocen stanu technicznego budynków został wysłany na miejsce zdarzenia, aby ocenić uszkodzenie obiektów znajdujących się w Wellington, ponieważ trzęsienie ziemimiało też negatywny wpływ na stolicę państwa.

Nasz zespół wiedział, jakiego wsparcia udzielić mieszkańcom Nowej Zelandii, ponieważ uczestniczył wcześniej w akcjach ratunkowych po serii trzęsień ziemi w Canterbury w latach 2010-2012. Podczas akcji w Kaikōurze mieliśmy wypracowane procedury reagowania kryzysowego, ale również – co ważniejsze – doświadczonych specjalistów przeszkolonych w tym zakresie, którzy umieli podejmować odpowiednie decyzje w sytuacjach kryzysowych. 

Widok mieszkańców Kaikōury cieszących się z otwarcia dróg, dzięki czemu znów mieli połączenie z resztą Nowej Zelandii, widok nowych turystów i ogólnie nowego ducha miasta był fantastyczny.
Frances Neeson geolog z WSP

Bieżące wsparcie WSP podczas odbudowy miasta

Po udzieleniu pomocy w ramach reagowania kryzysowego nasza firma dalej odgrywała dużą rolę w odbudowie zniszczonego miasta. Nasze zaangażowanie polegało m.in. na:

 • zarządzaniu pracami budowlanymi na drogach, w tym przeprowadzaniu najważniejszych napraw,
 • doradztwu dla NZTA i innych instytucji zaangażowanych w odbudowę,
 • przydzielaniu zasobów potrzebnych w trakcie robót.

Po początkowych inspekcjach rząd Nowej Zelandii stworzył porozumienie dot. odnowy infrastruktury komunikacyjnej w rejonie północnego Canterbury. Porozumienie to przewodziło akcjom tuż po zdarzeniu oraz podczas odbudowy miasta. Cztery organizacje będące jego stronami korzystały ze wsparcia licznych specjalistów z naszej firmy.


Udział WSP w odbudowie infrastruktury Kaikōury

Nasza pomoc w przywróceniu miasta do stanu sprzed zdarzenia obejmowała:

 • remediacje mające na celu stworzenie bezpiecznego dostępu do Kaikōura z drogi Inland Route (inaczej Route 70); wymagało to ustabilizowania zboczy oraz zbudowania mostów Baileya (prowizorycznych przenośnych konstrukcji),
 • ocenę danych wczesnego oraz końcowego stanu archeologicznego,
 • dostarczanie danych punktów pomiarowych oraz informacji na temat ich zmian, opracowanie wstępnej geometrii oraz projektu geotechnicznego,
 • zarządzanie wykonawcami, którzy usuwali fragmenty skalne znajdujące się na autostradzie nr 1 na południu Kaikōury, 
 • doradztwo w zakresie budowy alternatywnej drogi dla autostrady nr 1 wiodącej przez pasmo górskie Lewis Pass,
 • prowadzenie konsultacji między instytucjami biorącymi udział w projekcie.

Nasi specjaliści wytrwale zapewniali wsparcie rządowi Nowej Zelandii przez cały czas trwania projektu. Nasze doradztwo pozwoliło NZTA podjąć świadome decyzje i dostarczyć politykom (m.in. ministrowi transportu i premierowi) niezbędne raporty.

Połączenia kolejowe i autostrady Kaikōury zostały otwarte jeszcze w 2017 roku.