Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki

 W tym nowoczesnym obiekcie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych. Jest to kulturalne centrum tego regionu. 


Lokalizacja

  • Białystok, Polska

Klient

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Status projektu

  • Oddany do użytku w 2012 r.

Kulturalne centrum Podlasia

Zdjęcie u góry strony: OiFP (www.oifp.eu) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Ten nowoczesny obiekt jest kulturalnym centrum regionu realizującym setki wydarzeń artystycznych każdego roku. Jego lokalizacja decyduje o statusie kulturalnego pomostu pomiędzy krajami Europy Środkowej i nadbałtyckimi. Budynek opery mieści scenę dużą (z możliwością konfiguracji widowni do 1071 miejsc), scenę kameralną (z podstawową widownią na 148 miejsc), amfiteatr (550 miejsc siedzących) oraz dolne i górne foyer, które jest miejscem koncertów, wystaw, projektów edukacyjnych i wielu innych wydarzeń kulturalnych.

 
Powierzchnia
16 000 m² 16 000 m²
Miejsca siedzące w audytorium
1071 1071
Miejsca siedzące w amfiteatrze
500 500

Architektura

Architektura budynku odzwierciedla jego historyczne otoczenie w parku miejskim, co miało wpływ na zagadnienia projektowe. Woda deszczowa jest zbierana z dachu i używana do nawadniania roślin, które pokrywają dach i ściany budynku.

 

Nasze usługi i rozwiązania

Do rozwiązań technicznych zwiększających efektywność energetyczną budynku należą np. panele solarne użyte do dostarczania ciepłej wody do obiektu. System zapewnia około 15-17% energii na potrzeby wytwarzania ciepłej wody. System BMS gwarantuje optymalną koordynację systemów technicznych, zarządzanie energią oraz kontrolę kosztów utrzymania obiektu.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji są oparte na wentylacji wyporowej, a wielostrefowy system nawiewu w głównej sali koncertowej pozwala na wyłączanie poszczególnych stref w zależności od aranżacji widowni i stopnia zapełnienia sali. Izolacja systemu HVAC w sali pomaga w zagwarantowaniu wysokiej jakości akustyki.

Zobacz, jak przebiegał proces budowy: