Zespół środowiskowy WSP przeprowadził remediację ex-situ zanieczyszczonego terenu w Malborku.

Teren
1,8 ha 1,8 ha