Stacja Świętokrzyska

Stacja Świętokrzyska to łącznik pomiędzy istniejącą i nową linią. Nasza firma była zaangażowana w projekty systemów sanitarnych i elektrycznych.


Lokalizacja

  • Warszawa, Polska

Klient

  • PBDIM (AGP) JV

Status projektu

  • Otwarte w 2015

Architekt

Łącznik pomiędzy istniejącą i nową linią metra

Zespół WSP był zaangażowany w projekty systemów sanitarnych i elektrycznych dla stacji Świętokrzyska, zlokalizowanej na nowym, centralnym odcinku II linii metra. Ten etap projektu składa się z siedmiu nowych stacji, oraz tuneli biegnących pod centrum Warszawy oraz Wisłą. Stacja Świętokrzyska to łącznik pomiędzy istniejącą i nową linią, dlatego budowa nie mogła wpływać na funkcjonowanie stacji. Świętokrzyska składa się z trójkondygnacyjnego podziemnego korpusu, przejść podziemnych oraz obiektów nadziemnych.

Powierzchnia
17 740 m² 17 740 m²