Stacja Warm Springs/South Fremont w Kalifornii

Dzięki wydłużeniu stacji kolejowej w mieście Fremont podróżujący zyskali lepsze połączenie z San Francisco i Oakland. Rozbudowa polegała na wydrążeniu 1,5-kilometrowego tunelu pod jeziorem Lake Elizabeth.Lokalizacja

  • Fremont, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Status projektu

  • Oddane do użytku w 2017 r.

Rozbudowa stacji kolejowej BART w Kalifornii

Przed rozbudową stacji Warm Springs, w której uczestniczyło WSP USA, południowa część Fremontu nie była połączona z resztą miasta liniami kolejowymi BART (skrót od Bay Area Rapid Transit). Mieszkańcy musieli podróżować ze stacji o nazwie Fremont, przy której ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu. Po ukończeniu projektu problem ten stał się marginalny – przy Warm Springs znajdują się teraz 2082 miejsca parkingowe, dzięki czemu zmniejszyły się też korki na sąsiednich autostradach I-680 oraz I-880. Z rozbudowanej stacji korzysta dziennie 6000-7000 pasażerów. 

Pomimo tego, że projekt został początkowo wyceniony na 890 mln dolarów, po sporządzeniu listy potrzebnych materiałów ostateczny kosztorys zawierał sumę mniejszą aż o 100 mln dolarów. Zaowocowało to ogromnymi oszczędnościami dla klienta.

Powierzchnia rozbudowy
137 500 m² 137 500 m²
pasażerowie dziennie
6000-7000 6000-7000

Wygląd nowej stacji Warm Springs

Na rozbudowanej stacji znajdują się 42 punkty ładowania pojazdów elektrycznych zasilane energią słoneczną. Umieszczono na niej również stojaki rowerowe i szafki dla rowerzystów. Przy stacji znajduje dworzec autobusowy, który zapewnia pasażerom BART wygodne połączenie z autobusami Alameda-ContraCosta Transit (w skrócie AC Transit).

Teren rozbudowy obejmował 137 500 m2. Znalazło się na nim ponad 2000 paneli fotowoltanicznych generujących 512 kWh energii dziennie, co całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie stacji. Ze względów środowiskowych 32 374 m2 terenów podmokłych pozostało nienaruszone, co złagodziło wpływ projektu na środowisko naturalne.

W nowoczesnym projekcie stacji przewidziano windy i schody ruchome, które ułatwiają dostęp do podniesionych peronów. Znalazły się w nim również elementy artystyczne, np. Sky Cycles, czyli kolorowe artystyczne szklenie na ścianach osłonowych autorstwa amerykańskiej artystki Catherine Widgery

Projekt rozbudowy umożliwia umieszczenie dodatkowego peronu w podmiejskim Irvington znajdującym się pomiędzy stacjami Fremont i Warm Springs. Dalsze plany zakładają też przedłużenie torów w kierunku zachodu do miasta San Jose i prowincji Santa Clara.

Specyfika projektu i wyzwania

Dużym wyzwaniem technicznym okazał się fragment tunelu niedaleko Central Parku Fremontu i przylegająca do niego warstwa wodonośna. Aby zabezpieczyć tunel przed ewentualnymi trzęsieniami ziemi, WSP USA wprowadziło do projektu innowacyjne rozwiązanie złączeń sejsmicznych i elastyczny, samonaprawczy, wodoszczelny materiał, który sprawia, że konstrukcja stacji wytrzyma silne wstrząsy, względnie chroniąc tunel przed zalaniem.

WSP USA wykonało dla tej inwestycji szereg usług inżynieryjnych i środowiskowych. Ich zaangażowanie obejmowało:

  • projekty instalacji sanitarnych,
  • inżynierię kolejową,
  • usługi geotechniczne,
  • wsparcie projektowe,
  • pomoc w nabyciu praw drogi,
  • wsparcie zakupu materiałów.

Usługi naszej firmy dotyczyły wstępnych projektów dwóch linii kolejowych, trzech pomieszczeń kontrolnych, pięciu obiektów energetycznych i dwóch tuneli wydrążonych pod jeziorem Lake Elizabeth w Central Parku Fremontu.

Projekt rozbudowy był bardzo złożony, dlatego ważne było, aby zaproponowane przez nas rozwiązania spełniały wymogi klienta, a także aby wykonawcy zrozumieli swoje zadanie. Aktywne konsultacje z wykonawcą i klientem, a także praca w biurach BART pomogły nam zidentyfikować problemy i rozwiązać je. Konsekwencja naszych projektantów pomogła w dobrej komunikacji z klientem, dzięki czemu projekty zostały wydane na czas.
Tony Murphy Kierownik projektu WSP