System zarządzania wodą w Everglades

Uczestniczyliśmy w ambitnym projekcie hydrotechnicznym stworzenia systemu zarządzania wodą deszczową na Florydzie.


Sektor

Status projektu

  • Ukończony


Ambitny projekt hydrotechniczny SFWMD

„C-44 Reservoir/Stormwater Treatment Area(w skrócie „STA”) to projekt stworzenia systemu gospodarowania wodą deszczową zlokalizowany w południowej Florydzie. Obejmuje obszar o powierzchni prawie 40 500 000 m2, który początkowo był rozległym terenem podmokłym, a następnie został w XX w. przystosowany do potrzeb rolnictwa. Niedaleko niego wybudowano groblę Herberta Hoovera, która znacząco ograniczyła dostęp regionu do wody z jeziora Okeechobee.

Projekt „STA” o wartości 105 mln dolarów jest częścią „CERP” („Comprehensive Everglades Restoration Plan”) – długofalowego programu renowacji, ochrony i konserwacji zasobów wodnych tego terenu, w tym ok. 50 km wałów dociążających, 48 km kanałów oraz 63 konstrukcji.

Amerykański oddział WSP został wynajęty przez South Florida Water Management District (SFWMD) do kierowania budową „STA”. Celem projektu jest stworzenie systemu, który będzie zbierał wycieki wodne ze zbiornika C-44, oczyszczał je i zwracał do kanału, dzięki czemu jakość wody w Everglades ulegnie poprawie.

W ramach projektu „STA” SFWMD planuje zbudowanie kanałów, przepustów, struktur wody odpływowej i obwałowań. Poza poprawieniem jakości wody w Everglades instytucja chce stworzyć system kontroli przepływu świeżej wody szczytowej do lokalnego ujścia, aby uniknąć niekontrolowanych przepływów wody w Indian River Lagoon.

Udział WSP w projekcie „STA”

WSP wspierało SFWMD, zapewniając spełnienie przez konstrukcję odpowiednich standardów jakości wody. Zgodnie z założeniami konstrukcja ma wyłapywać 65% wycieków ze zbiornika C-44 (obliczonych na podstawie statystyk średnich rocznych opadów). Zbiornik o średniej głębokości 4,5 m pokrywający 13 800 m2 terenu będzie mieścił 60,5 mld litrów wody. Pompownia będzie pompować wodę do zbiornika i wypompowywać ją z niego w tempie 31 000 litrów na sekundę lub 2714 mln litrów dziennie. Po ukończeniu procesu woda będzie zwracana do kanału, a następnie będzie wpływać do ujścia rzeki St. Lucie.

Powierzchnia terenu
40,5 mln m²
Głębokość zbiornika
4,5 m
pojemność zbiornika
60,5 mld l

Efekty projektu „STA”

Rezultatem projektu będzie poprawa jakości wody na Florydzie dzięki zredukowaniu w niej ilości resztek pokarmowych, pestycydów, herbicydów i innych zanieczyszczeń, które aktualnie wpływają do ujścia. Dodatkowo zmniejszy się siła przepływu wody, dzięki czemu zmaleją szkody wyrządzone środowisku naturalnemu podczas burz.

Innowacje projektowe

Z racji specyfiki projektu przetestowano w nim użycie dużej liczby materiałów. W związku z tym stworzyliśmy bazę danych z wyszukiwarką, która tworzy w wyznaczonym czasie odpowiednie raporty, mapy i analizy.