Budynki lotniskowe

WSP tworzy synergię między technologią, infrastrukturą i logistyką, aby maksymalizować oszczędność energii oraz wdrażać zrównoważone budownictwo na lotniskach.


Rosnące znaczenie lotnisk

Liczba pasażerów lotniczych, podobnie jak samych przelotów, rośnie na całym świecie. Z tego powodu coraz większe jest znaczenie miejsc,
w których krzyżują się cele podróży: lotnisk.

Zapotrzebowanie na parkingi przy lotniskach i lepsze połączenia komunikacyjne z portami lotniczymi wzrasta. Operacje realizowane w terminalach musza być coraz wydajniejsze.  Potrzebujemy większych obiektów, do których będą latać większe samoloty. Musimy też stworzyć nową, lepszą technologię do obsługi terminali i odpraw, a także przechowywania danych pasażerów.

Doświadczenie WSP w sektorze lotnisk w służbie pasażerom 

Mamy doświadczenie w zakresie inżynierii wszystkich rodzajów portów lotniczych. Łączymy technologię, infrastrukturę i logistykę, aby maksymalizować na lotniskach oszczędność energii oraz wprowadzać na nich rozwiązania techniczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

tworzymy infrastrukturę lotnisk, w tym:

  • budynki terminali,
  • wieże kontrolne,
  • budynki cargo,
  • hangary,
  • obiekty typu MRO (ang. „Maintenance, Repair and Overhaul”),
  • stacje służb pożarniczych i ratunkowych,
  • parkingi,
  • punkty wynajmu samochodów,
  • obiekty magazynowe,
  • hotele.

Globalny zespół WSP był zaangażowany m.in. w projekty dla kanadyjskiego lotniska Pearson International Airport w Toronto, który był pierwszym projektem portu lotniczego typu PPP. Dzięki współpracy z władzami lotniska stworzyliśmy kilkuetapowy plan budowy nowego terminala, który zakładał utrzymanie ówczesnej liczby pasażerów. Harmonogram budowy został zaplanowany w taki sposób, aby nie wpływała ona na bieżący ruch lotniska.

Polscy specjaliści WSP zaprojektowali system instalacji dla terminala lotniska w Modlinie pod Warszawą.  Jest to port lotniczy obsługujący głównie linie lotnicze typu low-cost jako lotnisko zapasowe dla Lotniska Chopina w Warszawie.  Jego główny, dwukondygnacyjny terminal ma powierzchnię równą 13 380 m², a WSP przygotowało dla niego projekty instalacji na etapie  przetargowym i budowlanym. Obecnie nasz zespół pracuje przy projektach rozbudowy lotniska. Warto też wspomnieć, że w przeszłości uczestniczyliśmy w projektach modernizacji sześciu budynków na terenie tego lotniska.

Świadczyliśmy usługi z zakresu inżynierii budynków lotniskowych dla lotniska Heathrow w Wielkiej Brytanii.

Usługi inżynieryjne dla lotnisk

WSP oferuje doradztwo specjalistyczne wielobranżowych zespołów tworzonych na potrzeby konkretnego projektu. 

Nasze zintegrowane usługi dla lotnisk obejmują:

Zrównoważony rozwój w sektorze lotnisk

W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Porty lotnicze współpracują ze sobą w celu ograniczenia – a finalnie całkowitego wyeliminowania – ich emisji dwutlenku węgla. Cel jest prosty: sektor lotniczy chce ją zredukować do 2050 roku o 50% w porównaniu do poziomu z 2005 roku

WSP jest liderem w tym zakresie. Dzięki naszemu zaangażowaniu w tę kwestię zostaliśmy mianowani administratorami programu Airport Carbon Accreditation prowadzonego przez organizację ACI Europe. Certyfikowaliśmy już ponad 150 lotnisk na całym świecie, co przekłada
się na 31,2% światowego ruchu lotniczego każdego roku.