Mosty

WSP oferuje w pełni zintegrowane usługi dla sektora mostów oparte na wieloletnim doświadczeniu – zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy, a następnie zarządzaliśmy tysiącami mostów.Mosty: projektowanie, budowa, utrzymywanie i zarządzanie

Mosty stanowiły ikoniczny element infrastruktury miejskiej od początku naszej cywilizacji. Dzięki swojej funkcji transportowej znoszą naturalne bariery rozdzielające ludzi. Konstrukcje mostów ewoluowały wraz z rozwojem ludzkości – od projektów wykorzystujących zasoby naturalne do zaawansowanych technik inżynierii lądowej związanych z użyciem nowoczesnych materiałów budowlanych.

Dzisiaj mosty są niezbędnym elementem aglomeracji miejskich, a zarządy transportu muszą nieustannie stawiać czoło licznym wyzwaniom związanym z optymalizowaniem przepływu ludzi i dóbr. Zapewnianie ciągłości transportowej wieloletnim konstrukcjom mostowym czy planowanie, finansowanie i budowanie nowych, które mają zwiększać dostępność mostu, to problemy mające bezpośredni wpływ na rozwój ekonomiczny i społeczny świata.

WSP oferuje usługi dla wszystkich typów mostów: wiaduktów, estakad, mostów kolejowych czy kładek dla pieszych, a nawet dla kładek dla dzikich zwierząt. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu obejmującemu zaprojektowanie, zbudowanie i późniejsze utrzymywanie tysiąca mostów możemy dzisiaj oferować w pełni zintegrowane usługi spełniające wszystkie wymagania finansowe oraz estetyczne naszych klientów.

most george'a c. kinga w kanadzie