Mosty

WSP oferuje w pełni zintegrowane usługi dla sektora mostów oparte na wieloletnim doświadczeniu – zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy, a następnie zarządzaliśmy tysiącami mostów.


Mosty: projektowanie, budowa, utrzymywanie i zarządzanie

Mosty stanowiły ikoniczny element infrastruktury miejskiej od początku naszej cywilizacji. Dzięki swojej funkcji transportowej znoszą naturalne bariery rozdzielające ludzi. Konstrukcje mostów ewoluowały wraz z rozwojem ludzkości – od projektów wykorzystujących zasoby naturalne do zaawansowanych technik inżynierii lądowej związanych z użyciem nowoczesnych materiałów budowlanych.

Dzisiaj mosty są niezbędnym elementem aglomeracji miejskich, a zarządy transportu muszą nieustannie stawiać czoło licznym wyzwaniom związanym z optymalizowaniem przepływu ludzi i dóbr. Zapewnianie ciągłości transportowej wieloletnim konstrukcjom mostowym czy planowanie, finansowanie i budowanie nowych, które mają zwiększać dostępność mostu, to problemy mające bezpośredni wpływ na rozwój ekonomiczny i społeczny świata.

WSP oferuje usługi dla wszystkich typów mostów: wiaduktów, estakad, mostów kolejowych czy kładek dla pieszych, a nawet dla kładek dla dzikich zwierząt. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu obejmującemu zaprojektowanie, zbudowanie i późniejsze utrzymywanie tysiąca mostów możemy dzisiaj oferować w pełni zintegrowane usługi spełniające wszystkie wymagania finansowe oraz estetyczne naszych klientów.

most george'a c. kinga w kanadzie

Światowi liderzy w zakresie inżynierii lądowej dla sektora mostów

Wszystkie mosty wymagają projektów, które zapewnią im odporność na silny wiatr, trzęsienia ziemi i inne warunki zewnętrzne. Nasze innowacje w zakresie materiałów, sprzętu i metod konstrukcyjnych pozwalają nam budować dłuższe mosty w bezpieczniejszy sposób, minimalizując ich wpływ na środowisko naturalne. Do projektowania infrastruktury odpornej oraz zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju nasi eksperci wykorzystują narzędzia takie jak modelowanie informacji o budynku (BIM) czy analizy 3D.

Globalny zespół WSP opracował innowacyjny projekt dla amerykańskiej armii – pierwszy na świecie most kolejowy wykonany z plastiku z odzysku. Technologia materiału nazywanego z angielska „recycled structural composite” została opracowana przy współpracy naukowców z Universytetu Rutgersa w New Jersey. Polski zespół mostowy WSP wykonał liczne projekty dla mostów zlokalizowanych w Szwecji, np. mostu Olskroken w Goteborgu czy kładki dla pieszych Roslagsvägen w Sztokholmie.

Wiele projektów mostowych WSP otrzymało prestiżowe nagrody, m.in. most Finnevik w Finlandii, Redhayes w Wielkiej Brytanii, George'a C. Kinga w Kanadzie czy Woodrowa Wilsona w Stanach Zjednoczonych.

most Kruunuvuorensilta w finlandii

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę aspekty takie jak lokalne specyfikacje, ograniczenia finansowe czy przyszłe funkcje danego obiektu. Nasi eksperci pracowali nad mostami wszelkiego typu, od mostów belkowych do kratowych czy wiszących, dzięki czemu znają wszystkie metody konstrukcyjne. Nasz zespół opracował projekt dla indyjskiego mostu Chenab (najwyższej i najbardziej trwałej konstrukcji stalowej na świecie) oraz fiskiego mostu Kruunuvuorensilta (jednego z najdłuższych mostów przeznaczonych dla pieszych, rowerzystów i użytkowników transportu publicznego na świecie).

Innowacyjne metody są niezbędne również przy zarządzaniu mostami. Technologia nieustannie się w tym zakresie rozwija. Wystarczy wspomnieć rozwiązania takie jak użycie dronów do inspekcji mostów czy specjalnych sensorów do zbierania danych i projektowania 3D.

most woodrowa wilsona w stanach zjednoczonych

Zarządzanie współczesnymi mostami

Zarządy infrastruktury napotykają coraz więcej wyzwań związanych z zarządzaniem starzejącymi się konstrukcjami mostów. Dla przykładu, Federalna Administracja Autostrad Stanów Zjednoczonych szacuje, że koszt odnawiania istniejących mostów zarządzanych państwowo będzie wynosił w ciągu najbliższych 16 lat 20,5 mld dolarów rocznie. 

Nasi specjaliści pomagają tworzyć strategie wydłużania żywotności mostów niewymagające dużych nakładów pieniężnych. „Jesteśmy ekspertami w nieinwazyjnym testowaniu i monitorowaniu stanu mostów” komentuje Eric Peissel, wicedyrektor działu transportu kanadyjskiego oddziału WSP. Wymienione działania są istotne już dzisiaj, ale ich znaczenie będzie coraz większe z racji rozwoju technologii. Dla przykładu, nowe źródło presji wywieranej na konstrukcje mostów będą stanowiły poruszające się w kolumnach samoprowadzące się pojazdy.

Międzynarodowe doświadczenie zespołu mostowego WSP pomaga klientom patrzeć na ich projekty w perspektywie długiego okresu użytkowania mostu od analiz wykonalności do momentu, w którym konieczne będzie odnowienie go. Zapewniamy doradztwo w zakresie planowania, uzyskiwania pozwoleń, metod konstrukcyjnych, finansowania projektu oraz wielu innych.